Εταίροι

1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο της Ραφήνας έχει ιστορία πάνω από 80 χρόνια και, όπως υποδηλώνει το όνομά του, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ραφήνας, στην Ανατολική Αττική. Η εκπαιδευτική καινοτομία είναι το βασικό χαρακτηριστικό του σχολείου. Με την πάροδο των ετών, ηγείται πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στους τομείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της επιστήμης και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Το σχολείο έχει μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού, τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές.

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

SRC- Spectrum Research Centre CLG

Το Spectrum Research Centre (SRC) ιδρύθηκε το 2017, ως μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο με έμφαση στην εκπαιδευτική καινοτομία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί στις αγροτικές κοινότητες της Ιρλανδίας. Χρηματοδοτούμαστε μέσω μιας σειράς κονδυλίων της ΕΕ και υιοθετούμε μια προσέγγιση με επίκεντρο την έρευνα για τη δοκιμή λύσεων σε χρονίζοντα προβλήματα της κοινότητας. Υποστηρίζουμε ενεργά νέους ακαδημαϊκούς να υλοποιήσουν έρευνες οι οποίες έχουν κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό αντίκτυπο στο δίκτυο των φορέων με τους οποίους συνεργαζόμαστε στη βορειοανατολική περιοχή της Ιρλανδίας.

JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SL

Η Jaitek είναι μια ισπανική εταιρεία που ειδικεύεται στην εκπαίδευση στις ΤΠΕ μαζί με τις τεχνικές εξελίξεις και υλοποιήσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων) σε όλη την Ισπανία, τόσο δια ζώσης όσο και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης.
Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υλοποιεί και πιστοποιεί περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό ασχολούμαστε τόσο με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων όσο και με την προσαρμογή των πλατφορμών eLearning. Έχουμε εμπειρία σε όλα τα είδη εκπαίδευσης: eLearning, μικτή μάθηση και παρουσία, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις, τεχνική υποστήριξη και προετοιμασία εκπαιδευτικών πόρων (αυτοί θα μπορούσαν να είναι συμβατοί με το SCORM) για χρήση σε κάθε είδους συσκευές και συνεργαζόμαστε για την ανάπτυξη διδακτικών ενοτήτων για on-line εκπαίδευση.
Στη Jaitek γνωρίζουμε ότι η σημερινή κοινωνία απαιτεί εταιρείες και επαγγελματίες που εκπαιδεύονται και αναπτύσσονται συνεχώς. Εταιρείες προσαρμοσμένες στην εποχή τους και ευπροσάρμοστες στις πολλές αλλαγές που συμβαίνουν και θα συμβούν στο μέλλον.
Για το λόγο αυτό, αντιλαμβανόμαστε τις τεχνολογίες ως μέσο αντιμετώπισης των νέων απαιτήσεων του περιβάλλοντος. Ποντάρουμε στις τεχνολογίες όχι μόνο ως εργαλεία εργασίας αλλά και ως εργαλεία αλλαγής και προσαρμογής.
Με άλλα λόγια, οι ΤΠΕ δεν θα πρέπει να χρησιμεύουν για να διαχωρίζουν τις ομάδες, αλλά για να φέρνουν κοντά και να βελτιώνουν τις δυνατότητες πρόσβασής τους στην κατάρτιση, τη μάθηση και την επαγγελματική απόδοση.

UPIT - UNIVERSITATEA DIN PITESTI

Το Πανεπιστήμιο του Piteşti (UPIT) είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ρουμανίας, στην κομητεία Argeş (120 χιλιόμετρα από το Βουκουρέστι). Είναι ένα ολοκληρωμένο πανεπιστήμιο και έχει περίπου 10.000 φοιτητές. Το UPIT παρέχει εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και ερευνητικές υπηρεσίες, όντας μια πνευματική και ακαδημαϊκή κοινότητα διαπιστευμένη από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ποιότητας.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το πανεπιστήμιο είναι: εκπαίδευση και κατάρτιση- επιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα- καθοδήγηση και συμβουλευτική- επαγγελματικός προσανατολισμός- διεθνής συνεργασία σε διάφορους τομείς- εκδοτικές δραστηριότητες.
Το Πανεπιστήμιο του Piteşti διαθέτει περίπου 700 υπαλλήλους (ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό προσωπικό). Η δομή του αποτελείται από 6 σχολές που παρέχουν προγράμματα σπουδών Bachelor, Master και PhD (www.upit.ro). Οι σχολές είναι οργανωμένες σε τμήματα. Εκτός από τις σχολές και τα τμήματα, το UPIT διαθέτει επίσης εξειδικευμένες μονάδες (Ερευνητικό Ινστιτούτο, Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων και Τεχνολογικών Μεταφορών, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Απόδοσης, Κέντρο Διεθνούς Συνεργασίας). Έχει συμμετάσχει στο παρελθόν και συνεχίζει να συμμετέχει σήμερα σε μεγάλο αριθμό διακρατικών ερευνών, σχεδίων κινητικότητας ή στρατηγικών εταιρικών σχέσεων (βλ. www.cppdd.ro ). Το UPIT αποτελεί ισχυρό εκπαιδευτικό παράγοντα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής, οι οποίες συνήθως αναζητούν την υποστήριξή του για την επίλυση των οικονομικών, τεχνολογικών ή διαχειριστικών προβλημάτων τους. Το UPIT έχει επίσης αναπτύξει ένα συνεργατικό δίκτυο εταίρων που συνδέει το πανεπιστήμιο με τους κύριους εργοδότες και τους τοπικούς οικονομικούς παράγοντες της περιοχής.

Proportional Message

Το Proportional Message υποστηρίζει άτομα με ευάλωτο κοινωνικό υπόβαθρο μέσω της καλλιέργειας αξιών ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, που αποτελεί έναν τρόπο ενίσχυσης της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ατόμου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, πρακτικών και ερευνών όπου μπορούν να αναπτυχθούν οι κοινωνικοί, συναισθηματικοί και γνωστικοί τομείς, ώστε να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό. Οι ομάδες-στόχοι μας είναι περιθωριοποιημένες κοινότητες, ηλικιωμένοι, ενήλικες και οικογένειες, καθώς και άτομα με αναπηρία. Αναπτύσσουμε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών τους, με γνώμονα την απόκτηση ή την εμβάθυνση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η παρέμβαση του Proportional Message βασίζεται στην πεποίθηση ότι η δια βίου μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία που πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις του ατόμου και τις πρακτικές γνώσεις που αποκτώνται με κάθε μέσο. Η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για τη διευκόλυνση των ικανοτήτων του πολίτη και την πλήρη συμμετοχή όλων των ανθρώπων στην κοινωνία. Η οργάνωσή μας δεσμεύεται να έχει ενεργό ρόλο στις παγκόσμιες προκλήσεις της φτώχειας, των κοινωνικών και εργασιακών ανισοτήτων, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, της ειρήνης και της συμμετοχής των πολιτών, προωθώντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μέσω της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τοπικές και εθνικές οργανώσεις στην προώθηση πρωτοβουλιών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Πορτογάλων εργοδοτών και εργαζομένων, συμβάλλοντας σε μια εποικοδομητική συζήτηση ιδεών και αναγκών όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

CO&SO -CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATTIVA SOCIALE

Η CO&SO είναι μια κοινοπραξία που εδρεύει στη Φλωρεντία και αποτελείται από 24 συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα. Η CO&SO απασχολεί 42 μόνιμους υπαλλήλους που παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη της. Οι κύριες υπηρεσίες της είναι: διοίκηση, παρακολούθηση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών και κατά συνέπεια η υποβολή σχεδίων ιδίως σε δημόσιους διαγωνισμούς που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών στους διάφορους κοινωνικούς τομείς, προσφορά ευρωπαϊκών ευκαιριών για την προώθηση της καινοτομίας στους συνεταιρισμούς όσον αφορά τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των υπηρεσιών των εργαζομένων, την πιστοποίηση της ποιότητας, την επικοινωνία. Η CO&SO είναι επίσης ένας οργανισμός κατάρτισης διαπιστευμένος από την Περιφέρεια της Τοσκάνης για την ανάπτυξη τόσο χρηματοδοτούμενης όσο και κατά παραγγελία κατάρτισης και περισσότερες από τις μισές υπηρεσίες κατάρτισης (δια ζώσης, διαδικτυακές και μικτές) παρέχονται σε μειονεκτούσες ομάδες-στόχους.

Η CO&SO δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος:

  • Στέγαση
  • Πολιτισμός και τουρισμός
  • Εκπαίδευση
  • Κατάρτιση
  • Κοινωνική ένταξη
  • Τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας
  • Υγεία και περίθαλψη
  • Πράσινο