Σχετικά

Το έργο Wastelines -"Διατροφή χωρίς πλαστικά για τη διαχείριση των αποβλήτων και τη διατήρηση της σιλουέτας: Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή και την παχυσαρκία" είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο διαρκεί 24 μήνες, από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2024.

Το πρόγραμμα Wastelines πραγματεύεται την ανάγκη να αφαιρέσουμε το πλαστικό από τα τρόφιμά μας και να ελαχιστοποιήσουμε την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, καθώς, αποδεδειγμένα, τα ίδια τα τρόφιμα που συνδέονται με την καλύτερη υγεία έχουν τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στόχοι Έργου

Ευαισθητοποίηση γύρω από τη σχέση παχυσαρκίας και κλιματικής αλλαγής.

Ενδυνάμωση των κοινοτήτων για τη διαχείριση της διατροφής τους ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας

Ενδυνάμωση των κοινοτήτων ώστε να κατανοήσουν την έννοια της διατροφής χαμηλής περιεκτικότητας σε πλαστικό και να κάνουν πιο συνειδητές καταναλωτικές επιλογές.

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο να αναπτύξουν δικό τους μαθησιακό υλικό που βασίζεται στη μεθοδολογία των προκλήσεων και στοχεύει στην παχυσαρκία και την κλιματική αλλαγή.

 Ιστοεξερευνήσεις και συλλογή κλιματικών προκλήσεων που ενθαρρύνουν τους μαθητές να σκεφτούν την υγιεινή διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα

Ψηφιακά δωμάτια απόδρασης που αφορούν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ψηφιακή πύλη για την κλιματική αλλαγή και την παχυσαρκία που παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους μαθησιακούς πόρους

Ομάδες Στόχου

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μαθητές