Αξιολόγηση

Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα, ο δάσκαλος μπορεί να κάνει μερικές ερωτήσεις στην τάξη:

1.Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μέρος της δραστηριότητας;

2.Τι μάθατε για το ταξίδι του αγαπημένου σας φρούτου ή λαχανικού;

3.Θεωρήσατε πρόκληση να ερευνήσετε τα διάφορα στάδια της διαδρομής του φρούτου ή του λαχανικού σας;

4.Πώς χρησιμοποιήσατε τη δημιουργικότητά σας για να αναπαραστήσετε κάθε στάδιο στο χάρτη σας;

5.Σας άρεσε να απαντάτε στις ερωτήσεις των συμμαθητών σας στο τέλος; Γιατί ή γιατί όχι;

Photo by Eduardo Soares on Unsplash