Αξιολόγηση

©[Towfiqu barbhuiya] via Canva.com

Ο δάσκαλος μπορεί να θέσει στους μαθητές του τις ακόλουθες ερωτήσεις για να αξιολογήσει τη συγκεκριμένη μαθησιακή δραστηριότητα:

  • Μπορείτε να αναφέρετε τους τρεις μεγαλύτερους προμηθευτές γρήγορου φαγητού στην Ευρώπη;
  • Είναι ο προμηθευτής γρήγορου φαγητού φτηνός λόγω της τεράστιας ποσότητας συστατικών χαμηλής ποιότητας που χρησιμοποιεί;
  • Μπορείτε να εξηγήσετε τουλάχιστον 2 λόγους για τους οποίους το γρήγορο φαγητό συνδέεται με τους υπέρβαρους ανθρώπους;
  • Γιατί η παραγωγή γρήγορου φαγητού συνδέεται με τα πλαστικά απόβλητα;