Αξιολόγηση

Φωτογραφία από FREEPIK.COM

Ο δάσκαλος μπορεί να κάνει απολογισμό αυτής της μαθησιακής δραστηριότητας θέτοντας τις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Τι εννοούμε με την έκφραση “σπατάλη τροφίμων”;
  • Πώς η σπατάλη τροφίμων επηρεάζει το περιβάλλον;
  • Τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές για να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων;

Επιπλέον, ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να συμπληρώσουν το ακόλουθο έντυπο αυτοαξιολόγησης: