Αξιολόγηση

Source: Pinterest https://www.pinterest.pt/pin/566046246893369526/

Γνωρίζατε ήδη για την πυραμίδα τροφίμων;

Γνωρίζατε πώς κατασκευάστηκε;

Γνωρίζατε ήδη για τις ομάδες τροφίμων;

Γιατί κάθε ομάδα τροφίμων είναι απαραίτητη για την υγεία σας;

Ακολουθεί η καθημερινή σας διατροφή την πυραμίδα τροφίμων;