Αξιολόγηση

Photo by Ashton Bingham on Unsplash

Ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  •  

1.Τι μάθατε από την έρευνα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων άσκησης;

2.Ποιες βιώσιμες πρακτικές άσκησης εντοπίσατε για το σχέδιο δράσης σας και γιατί τις επιλέξατε;

3.Ποια πιθανά εμπόδια πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επιτυχία του σχεδίου δράσης σας και πώς θα τα ξεπεράσετε;