Αποποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Photo by Artem Kniaz on Unsplash

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό αποκτήθηκε ελεύθερα από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες εικόνων ή/και το YouTube και εφαρμόστηκαν οι νόμοι περί θεμιτής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν θεωρείτε ότι παραβιάστηκαν τα πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση www.wastelines.eu για να επιλύσουμε το θέμα με αποκατάσταση της νομιμότητας.