Αποστολή

Photo by Franki Chamaki on Unsplash

Σε αυτή την Ιστοεξερεύνηση, θα μάθετε για την προέλευση των τροφίμων, τον τρόπο παραγωγής και επεξεργασίας τους και την επίδρασή τους στην υγεία μας και το περιβάλλον. Θα διερευνήσετε τη σχέση μεταξύ της κακής διατροφής και της παχυσαρκίας και θα εξερευνήσετε πώς τα τρόφιμα που καταναλώνουμε μπορούν να έχουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Μόλις τελειώσετε με αυτό, μπορείτε να δείξετε στην υπόλοιπη τάξη τον καταπληκτικό χάρτη που σχεδιάσατε με το χέρι σας και που προέρχεται το αγαπημένο σας φρούτο ή λαχανικό. Κάντε τον όσο πιο φωτεινό και πολύχρωμο θέλετε!