Αποστολή

©[baseimage] via Canva.com

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα θα μάθετε για τις σχέσεις μεταξύ της κατανάλωσης γρήγορου φαγητού, της ρύπανσης από τα απορρίμματα και της αύξησης της παχυσαρκίας στους ανθρώπους της Ευρώπης και της χώρας σας!

Θα σας ζητηθεί επίσης να αντλήσετε πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα παραγωγής γρήγορου φαγητού σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη και να προσπαθήσετε να βρείτε λύσεις και εναλλακτικές λύσεις για τη βιομηχανία γρήγορου φαγητού.

Ως αποτέλεσμα της έρευνάς σας θα είστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία μιας εκστρατείας που θα επικεντρώνεται στην προώθηση υγιεινών και φιλικών προς το περιβάλλον τροφίμων με στόχο να ευαισθητοποιήσετε τους άλλους συμμαθητές σας σχετικά με τη σχέση μεταξύ γρήγορου φαγητού, παχυσαρκίας και περιβάλλοντος..