Αποστολή

©[Irina Shpiller] via Canva.com

Μέσω αυτής της δραστηριότητας θα γνωρίσετε τη σχέση ανάμεσα στη διαδικασία παραγωγής τροφίμων και τη ρύπανση του πλανήτη μας.

Αυτό θα γίνει δυνατό χάρη σε έρευνα που θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε, συμβουλευόμενοι βίντεο και ιστοσελίδες που εστιάζουν στο θέμα της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων.

Παράλληλα, θα ανακαλύψετε πώς μπορούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις της διατροφικής μας αλυσίδας στο περιβάλλον.

Αφού παρακολουθήσετε ή διαβάσετε τις διάφορες πηγές (βίντεο, κείμενα, κ.λπ.), θα πρέπει να γράψετε σε ένα χαρτί τα 3-4 πιο σημαντικά σημεία/μηνύματα από κάθε μία από αυτές, έτσι ώστε να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, ώστε να δημιουργήσετε όλοι μαζί το δικό σας βίντεο – που θα ονομάζεται Αειφορο-Βίντεο – για να το μοιραστείτε με τους φίλους, την οικογένεια και τους συμμαθητές σας!

Αυτό μπορεί να γίνει πράξη και με την υποστήριξη του δασκάλου /  της δασκάλας σας.

Ας ξεκινήσουμε!!!!