Αποστολή

Φωτογραφία από Ola Mishchenko on Unsplash

Σε αυτή τη δραστηριότητα, θα μάθετε λίγα πράγματα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών τροφίμων και στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να κρατήσετε ημερολόγιο για μία εβδομάδα με τις συνήθεις συνήθειες και ρουτίνες σας, με στόχο να μετρήσετε όλα τα απορρίμματα συσκευασίας τροφίμων που παράγετε! Στη συνέχεια θα επαναλάβετε αυτή τη δραστηριότητα και θα προσπαθήσετε για μία εβδομάδα να μειώσετε την ποσότητα των αποβλήτων συσκευασίας τροφίμων που παράγετε! Στο τέλος, θα αθροίσετε τη διαφορά μεταξύ των αποβλήτων συσκευασίας που παράγετε όταν προσπαθείτε συνειδητά να χρησιμοποιείτε λιγότερο πλαστικό και συσκευασίες, και των ποσοτήτων που συνήθως παράγετε σε μια κανονική εβδομάδα! Μπορείτε να μοιραστείτε αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα με τους συμμαθητές σας! Θα είναι ενδιαφέρον να δείτε ποιος έχει εξοικονομήσει τα περισσότερα απόβλητα συσκευασίας μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας!