Αποστολή

iStock: https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/green-vegetables-collection-info-graphic-food-vector-illustration-gm645354164-117030115
  • Αποστολή σας σε αυτή την Ιστοεξερεύνηση είναι να ζωγραφίσετε το αγαπημένο σας πράσινο λαχανικό, να το δείξετε στους συμμαθητές σας και να εξηγήσετε γιατί σας αρέσει τόσο πολύ!

Θα χρειαστείτε:

Χαρτί

Χρωματιστά μολύβια ή μαρκαδόρους

  • Πώς να το κάνετε:

Σχεδιάστε το αγαπημένο σας λαχανικό στο χαρτί. Χρωματίστε το, μοιραστείτε το με τους συμμαθητές σας ώστε να δουν τη δημιουργία σας και εξηγήστε γιατί σας αρέσει τόσο πολύ!