Διαδικασία και πηγές

Photo by Julia Raasch – unsplash.com
Βήμα 1: Έρευνα

Επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστόσελίδες για να ερευνήσετε τον αντίκτυπο της άσκησης στη σωματική και ψυχική μας ευεξία, παραδείγματα άσκησης με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και άσκηση που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι ή στο σχολείο.

Βήμα 2: Απαντώντας σε ερωτήσεις

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις με βάση την έρευνά σας:

1.Πώς επηρεάζει η άσκηση τη σωματική μας ευεξία;

2.Πώς επηρεάζει η άσκηση την ψυχική μας ευεξία;

3.Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων άσκησης;

4.Πώς μπορούμε να κάνουμε τη ρουτίνα άσκησής μας πιο βιώσιμη;

5.Ποια είναι μερικά παραδείγματα ασκήσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα που μπορούν να γίνουν στο σπίτι ή στο σχολείο;

Βήμα 3: Σχεδιάστε το Σχολικό Σχέδιο Δράσης

Σχεδιάστε ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της βιώσιμης άσκησης στην κοινότητά σας. Εξετάστε τα ακόλουθα:

  • Ποιες είναι κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που μπορούν να γίνουν στο σχολείο σας;
  • Πώς μπορείτε να ενθαρρύνετε τους άλλους να συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες;
  • Πώς μπορείτε να υπολογίσετε την επιτυχία του σχεδίου δράσης σας;

The following links will help:

Βήμα 4: Παρουσίαση

Παρουσιάστε τα ευρήματα της έρευνάς σας και το σχέδιο δράσης στους συμμαθητές σας.

Στην παρουσίασή σας, θυμηθείτε να συζητήσετε τα οφέλη της βιώσιμης άσκησης για τα άτομα και το περιβάλλον και τελειώστε ενθαρρύνοντας τους συμμαθητές σας να συμμετάσχουν στο σχέδιο δράσης σας και να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινότητά σας.

Photo by Ben White on Unsplash