Διαδικασία και πόροι

Φωτογραφία από FREEPIK.COM
 • Χρόνος: 10 λεπτά
 • Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε εσείς και οι συμμαθητές σας είναι να μάθετε λίγα περισσότερα για τα απορρίμματα τροφίμων.
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω σύντομα βίντεο και να συζητήσετε το θέμα με τον δάσκαλό σας/τη δασκάλα σας:

Απόβλητα τροφίμων – ένα εκπαιδευτικό βίντεο κινουμένων σχεδίων: https://www.youtube.com/watch?v=EwS2Xc2IT_0

Αν έχετε ακόμα χρόνο και θέλετε να εμβαθύνετε ακόμα περισσότερο στο θέμα των αποβλήτων τροφίμων, μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε:

Γιατί να μην σπαταλάμε τρόφιμα: https://www.youtube.com/watch?v=My-KFPmrwzM&t =105s

“Απόβλητα τροφίμων: https://www.youtube.com/watch?v=ishA6kry8nc:

«Το Κρυφό Κόστος των Τροφίμων που Πετάμε”: https://www.youtube.com/watch?v=ishA6kry8nc

 • Χρόνος: 15 λεπτά (συνολικά, για να καταγράψετε τα απορρίμματα τροφίμων σας για κάθε ημέρα)
 • Υπέροχα! Τώρα γνωρίζετε καλύτερα τη διαφορά μεταξύ της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων και τις επιπτώσεις που έχουν τα απορρίμματα τροφίμων στο περιβάλλον.
 • Το επόμενο βήμα είναι να κρατάτε ημερολόγιο αποβλήτων τροφίμων για μια εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε μεγαλύτερη επίγνωση των συνηθειών σας σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων και δεν θα είναι απλώς μια θεωρητική έννοια! Ο στόχος αυτού του βήματος είναι να σας επιτρέψει να εκτιμήσετε την ποσότητα των τροφίμων που σπαταλάτε μέσα σε μια εβδομάδα.
 • Θυμηθείτε να το συμπεριλάβετε στο ημερολόγιό σας:
  • Τρόφιμα που μένουν στο πιάτο μετά το γεύμα
  • Απομεινάρια από γεύμα που πήρατε από έξω
  • Τρόφιμα που μένουν στο ψυγείο και στη συνέχεια πετιούνται για οποιονδήποτε λόγο (προσπαθήστε να προσδιορίσετε τον λόγο)
  • Φρέσκα προϊόντα που δεν έχουν καταναλωθεί (τα μουχλιασμένα καρότα στο ράφι με τα λαχανικά ή οι μπανάνες που έχουν μαυρίσει).
  • Οποιαδήποτε άλλα τρόφιμα σπαταλούνται.

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να καταγράψετε τα απορρίμματα τροφίμων που καταναλώνετε μέσα στην εβδομάδα:

 • Χρόνος: 10 λεπτά
 • Στο τέλος της εβδομάδας, μαζί με τον δάσκαλό σας/την δασκάλα σας, θα συγκρίνετε τα αποτελέσματα του εβδομαδιαίου ημερολογίου σας με τους συμμαθητές σας και θα εντοπίσετε τους κοινούς λόγους για τη σπατάλη των τροφίμων. Αν θέλετε, μπορείτε να τους σημειώσετε.
 • Χρόνος: 25 λεπτά
 • Τώρα ήρθε η ώρα για ομαδικές εργασίες! Θα χωριστείτε σε 5 ομάδες των 4 μαθητών η καθεμία. Μέσα σε κάθε ομάδα θα πραγματοποιήσετε μια έρευνα στο διαδίκτυο για το θέμα των απορριμμάτων τροφίμων, προκειμένου να γνωρίσετε ακόμη καλύτερα το θέμα αυτό. Μην ξεχάσετε να καταγράψετε αυτές τις πληροφορίες! Θα τις χρειαστείτε για το δικό σας βίντεο!
 • Παρακαλώ, αναζητήστε:
  • Ορισμός της απώλειας τροφής
  • Ορισμός των αποβλήτων τροφίμων
  • Πόσοι τόνοι τροφίμων πετιούνται κατά μέσο όρο στη χώρα σας ετησίως; Και στην Ευρώπη;
  • Ποια είναι η χώρα στην οποία σπαταλούνται περισσότερα τρόφιμα;
  • Ποιο είναι το αποτύπωμα άνθρακα των τροφίμων που παράγονται και δεν καταναλώνονται;
  • Ποιο είναι το μέσο ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από τα απορρίμματα τροφίμων;
  • Πώς μπορείτε να τακτοποιήσετε τα τρόφιμα στο ψυγείο για καλύτερη χρήση;
  • Ποια είναι η έννοια της επισήμανσης “Καλύτερα πριν”;
  • Ποια είναι η έννοια της επισήμανσης «Ανάλωση μέχρι”;

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βρεθούν στους ακόλουθους συνδέσμους, αλλά ο εκπαιδευτικός μπορεί να παράσχει και άλλες, αν το επιθυμεί:

Απόβλητα τροφίμων στην Ευρώπη – στατιστικά στοιχεία και γεγονότα σχετικά με το πρόβλημα

Η τεράστια κλίμακα της παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων [Infographic]

Αιτίες, επιπτώσεις και λύσεις στο αυξανόμενο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων – Conserve Energy Future

Απόβλητα τροφίμων

Πώς να μειώσετε τη σπατάλη τροφίμων στο σπίτι – Eufic

Σταματήστε τη σπατάλη τροφίμων!          

Αποτύπωμα σπατάλης τροφίμων

 • Χρόνος: 60 λεπτά
 • Τώρα ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε το δικό σας βίντεο για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων! Περιμένουμε να είστε όσο το δυνατόν πιο δημιουργικοί!
 • Αρχικά, με όλη την ομάδα της τάξης και την υποστήριξη του δασκάλου σας, γράψτε την πλοκή του βίντεο δημιουργώντας ένα σενάριο. Ο δάσκαλό σας μπορεί να επιλέξει μια τεχνική συνεργατικής εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου και θα πρέπει να είναι σε θέση να εμπλέξει όλους τους μαθητές. Να θυμάστε ότι το βίντεο θα πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια 5 λεπτά! Είναι απαραίτητο αυτή η αρχική φάση εργασίας να καταλήξει σε μια σαφή ιδέα για το τι θα πρέπει να εκφράζει και να επικοινωνεί το βίντεο που πρόκειται να δημιουργήσετε.
 • Ακολουθεί, ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί ο δάσκαλος ή η δασκάλα να οργανώσει την εργασία στην τάξη! Έτσι, μπορεί η τάξη να χωριστεί σε 4 ομάδες εργασίας. Σε κάθε ομάδα ανατίθεται ένα συγκεκριμένο έργο. Οι μαθητές εντάσσονται στις ομάδες με βάση τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις στάσεις τους.

Δύο ομάδες διεξάγουν συνεντεύξεις μέσω βίντεο (συνεντευκτής και ερωτώμενοι). Η μία ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των ερωτήσεων και τη βιντεοσκόπηση, ενώ η άλλη ομάδα θα είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των απαντήσεων. Για να απαντήσουν στις ερωτήσεις, οι μαθητές που εμφανίζονται στο βίντεο θα πρέπει να παρουσιάσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν μέσα από τα προηγούμενα βήματα της Ιστορεξερεύνησης. Είναι σημαντικό οι ιδέες που έχουν κατακτήσει μέσα από όλη αυτή τη δραστηριότητα να παρουσιάζονται με σαφήνεια στο βίντεο. Για το σκοπό αυτό, οι μαθητές που απαντούν στις ερωτήσεις πρέπει να προετοιμάσουν την ομιλία τους πριν από τα γυρίσματα. Για το γύρισμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βινεοκάμερα ή το smartphone σας.

1. Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ερωτήσεις στη συνέντευξη (αλλά μπορείτε επίσης να προτείνετε και άλλες, αν θέλετε):

 • Κατά τη γνώμη σας, γιατί είναι σημαντικό να μην σπαταλάμε τρόφιμα;
 • Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα οφέλη για το περιβάλλον; Και για την πόλη μας;
 • Τι μπορείτε να κάνετε για να εξοικονομήσετε τρόφιμα στο σπίτι και στο σχολείο;
 • Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί: Με λίγα λόγια, πείστε την κοινότητά σας, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας και των φίλων σας, να μην σπαταλούν τρόφιμα!

2. Μια ομάδα συλλέγει τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο βήμα 4 και προετοιμάζει μια παρουσίαση PPT που θα προβληθεί στο βίντεο και θα εναλλάσσεται με τις συνεντεύξεις των συμμαθητών τους. Η παρουσίαση μπορεί να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ορισμός της σπατάλης τροφίμων και της απώλειας τροφίμων
 • Αιτίες, επιπτώσεις και λύσεις των αποβλήτων τροφίμων
 • Στατιστικά στοιχεία για τα απόβλητα τροφίμων στην ΕΕ
 • Τελικά, στατιστικά στοιχεία για τη σπατάλη τροφίμων στην τάξη σας/στο σχολείο σας.

3. Η τελευταία ομάδα είναι υπεύθυνη για το μοντάζ του βίντεο: μέσω ενός δωρεάν λογισμικού επεξεργασίας βίντεο, όπως το OpenShot https://www.openshot.org/download/, θα συλλέξει και θα συγκεντρώσει τις συνεισφορές των άλλων ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης PPT, και θα φτιάξει το βίντεο για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων!