Διαδικασίες και πηγές

Τώρα για το τελευταίο βήμα, δεν έχετε παρά να δείξετε το λαχανικό σας στους φίλους σας στην τάξη! Πείτε τους γιατί σας αρέσει και γιατί είναι καλό για τον οργανισμό σας.

Ξεκινήστε με:

(πείτε το λαχανικό σας).

  • Μου αρέσει επειδή….,
  • Το τρώω στο σπίτι πολύ/λίγο.
  • Είναι καλό για τον οργανισμό μου επειδή….