Εργασία

Πώς γνωρίζετε ποια τρόφιμα ή ποτά συνδέονται με σημαντική κατανάλωση πλαστικών;;;

Αυτή θα είναι η αποστολή σας και, ως πραγματικός ντετέκτιβ, θα βρείτε τις σωστές απαντήσεις! Στη συνέχεια, θα τις χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα φυλλάδιο ενημέρωσης με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης τροφίμων και πλαστικών, για να τις μοιραστείτε με την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τους συμμαθητές σας και ολόκληρη την τοπική σας κοινότητα!

Αφού ο δάσκαλός σας χωρίσει την τάξη σε 7 ομάδες (με περίπου ίσο αριθμό μελών), σε κάθε ομάδα θα ανατεθεί ένας τύπος πλαστικού που χρησιμοποιείται στον τομέα των τροφίμων (αν η τάξη δεν είναι πολύ μεγάλη, μια ομάδα μπορεί επίσης να εργαστεί με 2 θέματα). Οι 7 ομάδες είναι οι εξής:

Κάθε ομάδα θα πρέπει να αναζητήσει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τρόφιμα ή ποτά που συνήθως συσκευάζονται/περιέχονται/χρησιμοποιούνται με τον τύπο πλαστικού που έχει ανατεθεί στην ομάδα. Ενδεχομένως, ένα από αυτά πρέπει να προέρχεται από τον τομέα των fast food.
  • ο χρόνος που απαιτείται για την αποικοδόμηση του πλαστικού αυτού
  • είναι αυτό το είδος πλαστικού επαναχρησιμοποιήσιμο ή όχι (αν ναι, πόσες φορές);
  • ποσοστό ανακύκλωσης αυτού του τύπου πλαστικού (εάν είναι ανακυκλώσιμο)
  • εναλλακτικές λύσεις για να αγοράσετε αυτά τα τρόφιμα χωρίς αυτό το είδος πλαστικού.

Με την ομάδας σας πρέπει να ολοκληρώσετε 5 δραστηριότητες που σχετίζονται με τις παραπάνω ερωτήσεις, χρησιμοποιώντας και συμβουλευόμενοι τις πηγές που περιέχονται στους συνδέσμους που δίνονται (βλ. παρακάτω).

Στη συνέχεια, θα αναφέρετε όλα τα αποτελέσματα στον ακόλουθο πίνακα και θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες ως περιεχόμενο για το φυλλάδιό σας.