ΜΕΡΟΣ 2ο Οικοδομώντας μια δίαιτα με μηδενικά επεξεργασμένα τρόφιμα και χαμηλή περιεκτικότητα σε πλαστικό