Συμπέρασμα

©[Adyna] via Canva.com

Ζήτω! Έχετε γίνει ειδικός στη βιωσιμότητα των τροφίμων… συγχαρητήρια!!!

Τώρα γνωρίζετε πώς λειτουργεί το σημερινό σύστημα τροφίμων και πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για να ζούμε, χάρη στις προσωπικές μας επιλογές τροφίμων!

Αλλά μπορείτε να κάνετε ακόμα περισσότερα, να γίνετε πραγματικοί φορείς της βιωσιμότητας, κοινοποιώντας το Αειφορο-Βίντεό σας σε όλους τους φίλους σας, τους συγγενείς σας, τους συμμαθητές σας στο σχολείο κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ.

Υπέροχη δουλειά!