Συμπέρασμα

Photo from Stock.Adobe.com/it

Συγχαρητήρια! Φτάσατε στο τέλος αυτής της Ιστοεξερεύνσης

Μέσω αυτής της Ιστοεξερεύνσης γνωρίσατε την έννοια της φράσης “τροφο-χιλιόμετρα” καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η μεταφορά τροφίμων επηρεάζει το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, γνωρίσατε τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στον πλανήτη μας το ανθρακικό αποτύπωμα που παράγεται από τις μεταφορές.

Χάρη σε αυτές τις πληροφορίες, είστε πιο ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε αυτό το πρόβλημα και μπορείτε να συμβάλλετε στη μείωση των επιπτώσεων των τροφο-χιλιομέτρων στο περιβάλλον μας!

Τώρα ήρθε η ώρα να διαδώσετε το φυλλάδιό σας!

Με τη βοήθεια του δασκάλου σας, διανείμετε το φυλλάδιο που μόλις σχεδιάσατε στους συμμαθητές σας, στους δασκάλους και σε όλο το προσωπικό του σχολείου και αρχίστε να αγωνίζεστε κατά των κλιματικών αλλαγών πείθοντας τους πάντες να αγοράζουν τοπικά!

Photo from Stock.Adobe.com/it
Photo from Stock.Adobe.com/it

Μαθησιακά αποτελέσματα