Συμπέρασμα

©[Igor Ploskin] via Canva.com

Σε αυτήν την ιστοεξερεύνηση, μάθατε για τη σημασία της υγιεινής διατροφής στο σχολείο και πώς να ενσωματώνετε τις διάφορες ομάδες τροφίμων στο δοχείο του γεύματός σας. Είχατε επίσης την ευκαιρία να γίνετε δημιουργικοί και να σχεδιάσετε το δικό σας υγιεινό γεύμα στο δοχείο σας.

Τώρα που ολοκληρώσατε την ιστοεξερεύνηση, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τι μάθατε και πώς μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις γνώσεις στην καθημερινή σας ζωή.

– Τι σας άρεσε περισσότερο στην ιστοεξερεύνηση;

– Ποιο ήταν το πιο δύσκολο μέρος της για εσάς;

– Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτά που μάθατε για την υγιεινή διατροφή στο μέλλον;

– Ποιοι είναι κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συνεχίσετε να μαθαίνετε για την υγιεινή διατροφή και να κάνετε υγιεινές επιλογές;

– Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε τους συμμαθητές σας στην υγιεινή διατροφή;

Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε στην ισοτεξερεύνση “Υγιεινό κολατσιό”. Ελπίζουμε ότι αποκτήσατε πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την υγιεινή διατροφή που μπορείτε να εφαρμόσετε στην καθημερινή σας ζωή. Συνεχίστε την καλή δουλειά!