Αξιολόγηση

Στην ιστοεξερεύνηση “Υγιεινά γεύματα”, θα έχετε την ευκαιρία να αξιολογήσετε τη δική σας μάθηση και πρόοδο. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι έχετε μάθει και τι πρέπει ακόμα να δουλέψετε.

Αρχικά, αφιερώστε λίγα λεπτά για να σκεφτείτε τι μάθατε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Ποια είναι κάποια νέα πράγματα που μάθατε για την υγιεινή διατροφή; Τι σας άρεσε σε αυτή τη μαθησιακή εμπειρία; Τι θα μπορούσε να είχε βελτιωθεί; Καταγράψτε τις σκέψεις σας σε ένα ημερολόγιο ή σημειωματάριο.

Τέλος, μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια συζήτηση ολόκληρης της ομάδας για να αναλύσετε την ιστοεξερεύνηση.  Ο δάσκαλός σας μπορεί να θέσει ερωτήσεις όπως:

– Τι σας άρεσε σε αυτή την ιστοεξερεύνση;

– Ποιες ήταν οι προκλήσεις της;

– Τι μάθατε για την υγιεινή διατροφή;

– Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε αυτά που μάθατε στην καθημερινή σας ζωή;

– Ποιοι είναι κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συνεχίσετε να μαθαίνετε για την υγιεινή διατροφή;

Θυμηθείτε να είστε ειλικρινείς και προσεκτικοί στην αυτοαξιολόγησή σας και στη συμμετοχή σας στη συζήτηση.