Αξιολόγηση

©[Jupiterimages] via Canva.com

Προσπαθήστε μαζί με τους συμμαθητές σας να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

-Τι μάθατε για τα υγιεινά και ανθυγιεινά σνακ;

-Τι σας άρεσε στο να σχεδιάσετε το δικό σας σχέδιο υγιεινών σνακ;

-Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε κατά το σχεδιασμό του δικού σας προγράμματος υγιεινών σνακ;

-Ποια ήταν τα σχόλια που δεχτήκατε από τους συμμαθητές σας;

-Τι μάθατε από τους συμμαθητές σας σχετικά με τα υγιεινά σνακ;

-Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτά που μάθατε για τα υγιεινά σνακ στην καθημερινή σας ζωή;

Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει την κατανόηση από τους μαθητές της ύλης που καλύφθηκε στην ιστοεξερεύνση, καθώς και την ικανότητά τους να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις σε πραγματικές καταστάσεις. Μπορούν επίσης να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τη μάθησή τους και να μοιραστούν τις σκέψεις και τις ιδέες τους με τους συμμαθητές τους.