Αξιολόγηση

Φωτογραφία από  Ola Mishchenko on Unsplash

 δάσκαλος μπορεί να θέσει στους μαθητές του τις ακόλουθες ερωτήσεις για να αξιολογήσει αυτή τη μαθησιακή δραστηριότητα: 

  • Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι συσκευασίας τροφίμων;
  • Πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε τις συσκευασίες που προέρχονται από ανακυκλωμένες, ανανεώσιμες ή ανακτημένες πηγές;
  • Πού καταλήγουν γενικά τα απορρίμματα συσκευασιών τροφίμων;
  • Ποιος είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των αποβλήτων συσκευασίας τροφίμων μας;
  • Πώς μπορείτε να μειώσετε την ποσότητα των αποβλήτων συσκευασίας τροφίμων που παράγετε;