Αξιολόγηση

Source: https://stearnsfarmcsa.org

Προσπαθήστε μαζί με τους συμμαθητές σας να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

– Τρώτε τακτικά λαχανικά;

– Ποια λαχανικά τρώτε τακτικά;

– Γνωρίζατε γιατί είναι τόσο σημαντικά για την υγεία σας;

– Υπήρχαν λαχανικά που ζωγράφησαν οι συμμαθητές σας και δεν γνωρίζατε; Αν ναι, ποια ήταν αυτά;