Αποποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Source: Pinterest https://www.pinterest.pt/pin/premium-vector--819232988458927867/

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό αποκτήθηκε ελεύθερα από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες εικόνων ή/και το YouTube και εφαρμόστηκαν οι νόμοι περί θεμιτής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν θεωρείτε ότι παραβιάστηκαν πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο https://wastelines.eu/ για να επιλύσουμε το θέμα με αποκατάσταση της νομιμότητας.