Αποστολή

Αποστολή σας σε αυτή την Ιστοεξερεύνση είναι να κατασκευάσετε και να χρωματίσετε μια πυραμίδα τροφίμων. Θα εργαστείτε σε μια ομάδα με τους συμμαθητές σας.

Για να κατασκευάσετε την πυραμίδα τροφίμων, θα χρειαστείτε:

  • Ψαλίδι
  • Κόλλα
  • Χρωματιστά μολύβια ή μαρκαδόρους

Πώς να το κάνετε:

Μοιράστε τα καθήκοντα στην ομάδα σας. Κόψτε την πυραμίδα τροφίμων και τα τρόφιμα από το φύλλο, χρωματίστε τα τρόφιμα και τοποθετήστε τα στην πυραμίδα. Συζητήστε με τους φίλους σας πώς θα τη συναρμολογήσετε και χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερο τα ακριβή χρώματα για να χρωματίσετε τα τρόφιμα! Μοιραστείτε τη διατροφική σας πυραμίδα με τις άλλες ομάδες, ώστε να δουν τη δημιουργία σας!