Αποστολή

Source: Mark Stosbery – unsplash.com

Σας ανατίθεται να ερευνήσετε τις θετικές επιπτώσεις της άσκησης στη σωματική και ψυχική σας ευεξία και πώς μπορείτε να προστατεύσετε το περιβάλλον με την εκπόνηση ασκήσεων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Θα ανακαλύψετε παραδείγματα ασκήσεων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι ή στο σχολείο και στη συνέχεια θα σχεδιάσετε ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της βιώσιμης άσκησης στο σχολείο σας.

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσετε την έρευνά σας και το σχέδιο δράσης σας στους συμμαθητές μου, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετάσχουν και να έχουν θετικό αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική τους ευεξία και στο περιβάλλον. Ας κάνουμε τη διαφορά!