Συμπέρασμα

Photo by Yan Berthemy on Unsplash

Συγχαρητήρια, έχετε ολοκληρώσει την διαδικτυακή αναζήτηση για τη Βιώσιμη Άσκηση για το Ενδιάμεσο Επίπεδο.

Είστε πλέον εφοδιασμένοι με γνώσεις και εργαλεία για να προωθήσετε τη βιώσιμη άσκηση και να έχετε θετικό αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική σας ευεξία και στο περιβάλλον.