Άσκηση 4: Δημιουργία μίας Ψηφιακής Απόδρασης

Ορισμένα πιθανά θέματα για Ψηφιακές Αποδράσεις που σχετίζονται με τους στόχους του WASTELINES

1)Αιτίες της Κλιματικής Αλλαγής

2)Αντίκτυπος της Κλιματικής Αλλαγής

3)Κλιματική Αλλαγή και Παραγωγή Τροφίμων

4)Υγιεινή Διατροφή

5)Το Πρόβλημα της Σπατάλης Τροφίμων

6)Πιο Υγιεινή Προετοιμασία Γευμάτων

Δημιουργία Ψηφιακών Αποδράσεων - Εργαστήριο

Ομάδες – δημιουργία ομάδων, 3 έως 4 άτομα

Πρόβλημα και Ιστορία – συζητήστε τα θέματα που θέλετε να προσεγγίσετε, πώς θέλετε να παρουσιάσετε το πρόβλημα και την ιστορία

Πλατφόρμα – χρησιμοποιήστε Google Forms ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα για τη δημιουργία του παιχνιδιού

✨ Παρουσιάστε και Λάμψτε