Έντερο – ο 2ος εγκέφαλος

Οι περισσότερες ορμόνες παράγονται στο έντερο. Εδώ καθορίζεται το εάν κάποιος θα είναι χαρούμενος ή αγχωμένος (4).

Ταυτόχρονα, όμως, η ψυχολογική κατάσταση αυτού του ατόμου φαίνεται ότι θα επηρεάσει την υγεία του εντέρου και κατ’ επέκταση την συνολική υγεία του (4).   

«Προσέχοντας το έντερό μας προσέχουμε την υγεία μας»

Πώς?