Αναφορές

  1. Οδηγός CBL 2016, https://www.challengebasedlearning.org/wp-content/uploads/2019/02/CBL_Guide2016.pdf
  2. Apples for Kids / Challenge Based Learning, Συγκέντρωση στοιχείων με Challenge Based Learning https://applesforkids.org/archives/category/challenge-based-learning/
  3. Rise Challenge Planner, https://www.challengebasedlearning.org/wp-content/uploads/2021/02/Rise_challenge_planner.pdf
  4. Οργανισμός μάθησης με βάση την πρόκληση, https://www.challengebasedlearning.org/project/cbl-rubric/
  5. Μάθηση βασισμένη στην πρόκληση Μια προσέγγιση για την εποχή μας, https://www.challengebasedlearning.org/wp-content/uploads/2019/05/CBL_approach_for_our_time.pdf