Βασικές Αρχές της CBL

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η CBL αναπτύχθηκε με βάση το “Apple Classrooms of Tomorrow -Today” (ACOT2 ) .

Το ACOT2 έχει προσδιορίσει έξι αρχές σχεδιασμού για το σχολείο του 21ου αιώνα.
Ξεκινώντας από αυτές τις αρχές σχεδιασμού, η Apple Inc. συνεργάστηκε με υποδειγματικούς εκπαιδευτικούς για να αναπτύξει και να δοκιμάσει τη μάθηση βάσει προκλήσεων.

ACOT2 έξι αρχές σχεδιασμού για τον 21ο αιώνα είναι:

1. Κατανόηση των δεξιοτήτων και των αποτελεσμάτων του 21ου αιώνα
2. Συναφές και εφαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών
3. Πληροφοριακή αξιολόγηση
4. Κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας
5. Κοινωνικές και συναισθηματικές συνδέσεις με τους μαθητές
6. Ευρεία πρόσβαση στην τεχνολογία

Πηγή: http://survivaleducation.blogspot.com/2010/03/acot2-has-identified-six-design.html