Δημιουργία ενός WebQuest

Για να δημιουργήσετε ένα WQ έχετε στη διάθεσή σας διάφορες μορφές:

Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες μορφές:

  1. Ιστότοποι  
  2. PowerPoint
  3. Έγγραφο Google
  4. Έγγραφο Word
  5. Εκτυπωμένο φύλλο εργασίας  
  6. Canva

PowerPoint Απλό, γνωστό, και συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο. Μπορείτε να το κάνετε πιο ενδιαφέρον χρησιμοποιώντας εικόνες και υπερσυνδέσμους.

Ιστότοποι – Υπάρχουν ορισμένες διαδικτυακές πηγές αποκλειστικά για τη δημιουργία WebQuests:

Google Sites Άλλο ένα απλό, γνωστό, και συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα θέματα για να διευκολύνετε τη δουλειά σας, καθώς και να διατηρήσετε τα οπτικά στοιχεία ενδιαφέροντα για τους μαθητές.

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να δημιουργήσετε το δικό σας WebQuest χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο:

  • Webquest & Google Sites Tutorial – YouTube

Εξερευνήστε πώς θέλετε να παρουσιάσετε το δικό σας WebQuest!