Δραστηριότητα 1: Οι διατροφικές επιλογές και το σώμα μας

Σε ομάδες εργασίας δημιουργήστε έναν πίνακα με όσα τρόφιμα γνωρίζετε ότι βοηθούν:

Πηγή: https://eyzhn.edu.gr/wp-content/uploads/class_material/Nutrition_exercise_studentbook.pdf