Δραστηριότητα 1

  • Σχεδιάστε σε ένα κομμάτι χαρτί 2 μεγάλους κύκλους. Στον πρώτο κύκλο ζωγραφίστε το αγαπημένο σας φαγητό, στον δεύτερο το φαγητό που δεν σας αρέσει. Κάτω από τους κύκλους γράψτε τους λόγους.

Μου αρέσει επιδή
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Δεν μου αρέσει επειδή
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Γίνετε δάσκαλος του εαυτού σας!

Χρησιμοποιήστε τη διδακτική σας εμπειρία για να σχεδιάσετε ένα μήνυμα, να δημιουργήσετε επιχειρήματα ή ακόμη και μια συνταγή που μπορεί να σας πείσει -ως παιδί- να φάτε το φαγητό που δεν σας άρεσε.