Δραστηριότητα 2

Σκεφτείτε ένα προϊόν που αρέσει στα παιδιά να καταναλώνουν και αναζητήστε στο διαδίκτυο τη διατροφική ετικέτα του προϊόντος.

Πόσο υγιεινά είναι τα συστατικά του προϊόντος;

Μοιραστείτε τα αποτελέσματα της διαδικτυακής σας αναζήτησης με την ομάδα σας.