Δραστηριότητα 2

  • Συνεργαστείτε με την ομάδα σας και χρησιμοποιήστε μια πλατφόρμα όπως:
  • για να δημιουργήσετε ένα κουίζ για τους μαθητές σας χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν σχετικά με τον τρόπο μείωσης των εκπομπών CO2.
  • Οι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το flippity.net για να δημιουργήσουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι (απαιτείται λογαριασμός google)
  • Προκαλέστε άλλες ομάδες να παίξουν με το δικό σας κουίζ!