Δραστηριότητα 2

Ενταχθείτε στην ομάδα σας και σχεδιάστε μια δραστηριότητα στην τάξη όπου τα παιδιά πρέπει να δημιουργήσουν ένα καθημερινό πρόγραμμα διατροφής ή ένα υγιεινό δείπνο, ή να οργανώσουν το ράφι τροφίμων του σπιτιού τους, ή κάποια άλλη παρόμοια δραστηριότητα σχετική με τα τρόφιμα. Δώστε προσοχή στους σωστούς συνδυασμούς με τριάδες για τα κύρια γεύματα και δυάδες για τα σνακ, καθώς και στις απαιτήσεις σε νερό (χρησιμοποιήστε το φυλλάδιο 1 για ιδέες)