Δραστηριότητα 3 (12)

Χωριστείτε σε ομάδες και κατασκευάστε αφίσα με θέμα τη σημασία της κατανάλωσης φρούτων εποχής. Σκεφτείτε τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να καταναλώνονται φρούτα εποχής (π.χ. καλλιεργημένα σε ενδεδειγμένο περιβάλλον, πιο θρεπτικά, πιο φθηνά, φιλικά προς το περιβάλλον, κ.λπ.) και έπειτα χωρίστε την αφίσα σε 4 μέρη, τα οποία θα αντιπροσωπεύουν τις 4 εποχές του χρόνου, και ζωγραφίστε τα φρούτα που ανήκουν σε κάθε εποχή.

Image by Freepik