Δραστηριότητα 3: Digital Breakouts – Ψηφιακές Αποδράσεις: Τι είναι και πώς μπορώ να δημιουργήσω μία;

Οι Ψηφιακές Αποδράσεις είναι ένας διαδικτυακός μαθησιακός πόρος που βασίζεται σε παιχνίδια επίλυσης προβλημάτων.

Είναι καθηλωτικές, συναρπαστικές, δυναμικές, ενεργητικές διαδικτυακές εμπειρίες για τους μαθητές.