Εικόνα σώματος (3)

  • Δεν σχολιάζουμε το βάρος κανενός και επεμβαίνουμε όταν ακούμε σχόλια από τρίτους.
  • Δεν επιβραβεύουμε την απώλεια βάρους
    • Δεν γνωρίζουμε την αιτία
    • Ενθαρρυντικά σχόλια προκαλούν εντυπώσεις ότι το υπέρβαρο-παχύσαρκο παιδί δεν είναι όμορφο και αρεστό.
  • Η διάσταση ενός σώματος είναι ικανή να μας δείξει αν ένας άνθρωπος είναι υγιής;

Όχι