Επεξεργασία τροφίμων & πλαστικά

  • Οι φθαλικές ενώσεις και η δισφαινόλη Α (BPA) είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες χημικές ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία. Η ανθρώπινη έκθεση είναι πανταχού παρούσα και μπορεί να συμβεί μέσω της διατροφής, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης επεξεργασμένων ή συσκευασμένων τροφίμων (1,5,15,19).
  • Συνήθως, τα επεξεργασμένα τρόφιμα εντοπίζονται συσκευασμένα σε πλαστικές συσκευασίες. Το ίδιο ισχύει και στα τρόφιμα που πωλούνται από αλυσίδες γρήγορου φαγητού. Υφίστανται μεγάλη επεξεργασία, συσκευασία και χειρισμό, επομένως, τα άτομα που καταναλώνουν συχνά γεύματα γρήγορου φαγητού ή άλλα συσκευασμένα-επεξεργασμένα τρόφιμα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε αυξημένη έκθεση σε πλαστικοποιητές (1,5,15).
  • Μελέτες που διεξήχθησαν στην Ιαπωνία διαπίστωσαν ότι η χρήση γαντιών PVC μιας χρήσης κατά την προετοιμασία και τη συσκευασία των γευμάτων ήταν βασική πηγή διατροφικής πρόσληψης DEHP (φθαλική ένωση) και ότι η αποστείρωση των γαντιών με αλκοόλ αύξησε τη μετανάστευση της στα τρόφιμα. Η ίδια ομάδα μελέτης έδειξε επίσης μείωση των επιπέδων DEHP στα έτοιμα γεύματα μετά την απαγόρευση της DEHP στα γάντια PVC στην Ιαπωνία (5).
  • Μία ιταλική μελέτη που συνέκρινε τα επίπεδα DEHP και φθαλικού δι-ν-βουτυλεστέρα (φθαλική ένωση) στα σχολικά γεύματα πριν και μετά τη συσκευασία του φαγητού, διαπίστωσε ότι η συσκευασία αύξησε τις συγκεντρώσεις φθαλικών ενώσεων κατά περισσότερο από 100% (5).
  • Οι συμμετέχοντες, μίας έρευνας, με υψηλή πρόσληψη fast food είχαν 20-40% υψηλότερες συγκεντρώσεις φθαλικών ενώσεων στα ούρα συγκριτικά με εκείνους που δεν κατανάλωναν (5).
  • Γυναίκες που κατανάλωναν χάμπουργκερ τρεις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα είχαν 20% υψηλότερα επίπεδα BPA στα ούρα από ό,τι οι μη καταναλωτές χάμπουργκερ (5).
  • Μία νορβηγική μελέτη προσδιόρισε ότι τα αμυλούχα μέρη ενός έτοιμου γεύματος συμβάλλουν περισσότερο στην εκτιμώμενη ημερήσια πρόσληψη πλαστικοποιητών. Δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά βρίσκονται στο εξωτερικό των τροφίμων όπως πίτσα ή μπουρίτο, ενδέχεται να έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή με τα υλικά συσκευασίας (7).
  • Σε μία άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2021 φάνηκε ότι ακόμη και αν οι εταιρείες fast food έχουν συσκευασίες από χαρτί ή χαρτόνι, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό φθαλικών ενώσεων που εντοπίζεται στην τροφή. Από τα 54 δείγματα συσκευασίας που δοκιμάστηκαν, 10 δείγματα δεν περιείχαν συγκεντρώσεις και από εκείνα που είχαν, παρατηρήθηκαν χαμηλές συγκεντρώσεις. Αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι φθαλικές ενώσεις από τις χάρτινες συσκευασίες fast food δεν συμβάλλουν σημαντικά στη συνολική έκθεση των καταναλωτών (5).