Εργασία προς εκτέλεση 1

Εργασία ολόκληρης της τάξης: .

  • Πώς αισθάνεστε τώρα, έχοντας όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες που λάβατε για το CBL, σχετικά με την εφαρμογή του CBL με τους μαθητές σας;
  • Θα αισθανόσασταν σίγουροι και άνετοι με την προσέγγιση CBL;
  • Σκοπεύετε (πραγματικά) να εφαρμόσετε το CBL στην τάξη σας στο εγγύς μέλλον;

Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας….

Χρόνος εργασίας: 15 λεπτά