Εργασία 1

Δραστηριότητα για όλη την τάξη: Αναστοχασμός και συζήτηση

Τι αντιλαμβάνεστε ως CBL, πώς θα το ορίζατε με δικά σας λόγια;

  • Εκφράστε τις ιδέες σας μπροστά στους άλλους, ακούστε τους άλλους, συζητήστε μαζί…

Χρόνος εργασίας: 30 λεπτά