Εργασία 2

Συζήτηση (όλη η τάξη συμμετέχει- ο εκπαιδευτής συντονίζει τη συζήτηση)

Έχετε χρησιμοποιήσει PBL ή CBL στην τάξη ή το σχολείο σας; Πείτε μας για τις εμπειρίες σας!

Χρόνος εργασίας: 30 λεπτά