Η CBL ως…

Η CBL μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει άλλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις:

Ως ρήμα, το CBL (στην Αγγλική Γλώσσα) εκφράζει μια φιλοσοφική προσέγγιση του σχεδιασμού, της επίλυσης προβλημάτων και της μάθησης.

Για παράδειγμα: Let’s  CBL it!

Ως ουσιαστικό, το CBL μπορεί να είναι ένα γεγονός ενσωματωμένο σε μια μαθησιακή εμπειρία ή να χρησιμεύσει ως εμπειρία ακρογωνιαίου λίθου για ένα μάθημα.

Για παράδειγμα: Στο τέλος του τριμήνου οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε μια πρόκληση.

Ρήμα

 • Ένας τρόπος σκέψης.
 • Γίνεται κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας του ιδρύματος.
 • Οργανώνει άλλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
 • Οργανώνει το πρόγραμμα σπουδών
 • Χρησιμοποιείται σε όλα τα επίπεδα: σχεδιασμός, οργάνωση, διδασκαλία.
 • Η γλώσσα διαπερνά το θεσμό

Ουσιαστικό

 • Είναι μία πρόκληση (ή μια σειρά προκλήσεων)
 • Περιλαμβάνει πεπερασμένο χρονικό διάστημα
 • Είναι ένα ακόμη εργαλείο στην εργαλειοθήκη
 • Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σημείου του προγράμματος
 • Χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο σκοπό.