Οι Ψηφιακές Αποδράσεις χρησιμοποιούν ένα πλαίσιο βασισμένο στην πρόκληση για:

Digital Breakouts
Ποια είναι τα πραγματικά οφέλη από την εφαρμογή αυτού του ψηφιακού εκπαιδευτικού πόρου στα προγράμματα σπουδών των μαθητών;