Οφέλη της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Παιδαγωγική

  1. Παρακολούθηση της ασφάλειας και της προόδου των μαθητών από απόσταση.
  2. Δόμηση και εξατομίκευση των πόρων ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης.
  3. Διευκολύνει τη δουλειά των εκπαιδευτικών.
  4. Διαχείριση μεγάλων ομάδων με περισσότερη ευκολία.  
  5. Βοηθά τους μαθητές να αναζητήσουν και να ερμηνεύσουν τη νέα γνώση, οδηγώντας σε καλύτερη κατανόηση και συγκέντρωση.  

Βοηθούν στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και δημιουργούν μία πιο καθηλωτική μαθησιακή εμπειρία για τους μαθητές.