Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της παχυσαρκίας

Παχύσαρκοι θεωρούνται οι άνθρωποι με δείκτη μάζας σώματος άνω του 30, ενώ κανονικό βάρος έχουν αυτοί με δείκτη κάτω του 25.

Image by svstudioart on Freepik

Ο δείκτης παχυσαρκίας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βάρος με το τετράγωνο του ύψους. Για τον υπολογισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διαδικτυακή εφαρμογή όπως η ακόλουθη:

https://www.calculator.net/bmi-calculator.html?ctype=metric&cage=25&csex=m&cheightfeet=5&cheightinch=10&cpound=160&cheightmeter=180&ckg=65&printit=0

Σύμφωνα με έρευνα (28), σε σχέση με έναν άνθρωπο κανονικού βάρους, ένας παχύσαρκος παράγει :

  • 81 έξτρα κιλά διοξειδίου του άνθρακα ετησίως λόγω πιο έντονου μεταβολισμού,
  • 593 έξτρα κιλά διοξειδίου λόγω μεγαλύτερης κατανάλωσης τροφίμων και ποτών,
  • 476 πρόσθετα κιλά διοξειδίου λόγω αυξημένων οδικών και αεροπορικών μεταφορών.

Συνολικά, η παχυσαρκία σχετίζεται με περίπου 20% περισσότερες εκπομπές «αερίων του θερμοκηπίου» σε σχέση με το κανονικό βάρος.